Besluit Wob-verzoek onderzoek naar gebruik Dutrirock Bedding Powder door pluimveehouderijen

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar het gebruik van Dutrirock Bedding Powder door pluimveehouderijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).