Besluit op Wob-verzoek over aanpassing vermogensrendementsheffing box 3

Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).