Besluit op Wob-verzoek over aantal geregistreerde dieren op locatie te Velddriel

Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde dieren per maand, per categorie met RAV-code in de categorieën A (Rundvee) en C (Geiten) van een locatie te Velddriel over de periode 1 januari 2014 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).