Besluit Wob-verzoek bezwaar- en beroepsprocedures Belastingdienst

Besluit op een verzoek om documenten over bezwaar- en beroepsprocedures binnen de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).