Besluit Wob-verzoek over voornemen tot onderhandse gunning

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail ten aanzien van het voornemen tot onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode 2025-2035. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 9 pagina's | 293 kB)

Lijst van documenten (PDF | 15 pagina's | 261 kB)

Documenten (PDF | 318 pagina's | 23,2 MB)