Besluit op Wob-verzoek over melding voedselvergiftiging

Besluit op een verzoek om informatie overĀ een melding voedselvergiftiging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).