Besluit op Wob-verzoek over vrijstelling voor medische diensten

Besluit op een verzoek om informatie over de btw-vrijstelling voor medische diensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).