Besluit op Wob-verzoek over Ecofin

Besluit op een verzoek om informatie over Ecofin notulenverklaring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).