Besluit op Wob-verzoek over de teruggave/overdracht Nederland na WO II en benoeming kabinet

Besluit op een verzoek om informatie over de teruggave/overdracht Nederland na WO II en benoeming kabinet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).