Besluit op Wob-verzoek over kwijtscheldingswinstvrijstelling

Besluit op een verzoek om informatie over kwijtscheldingswinstvrijstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).