Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie te Erica

Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een veehouderij te Erica over de periode 1975 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).