Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over beleid bij opleggen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting

Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 11 juni 2021 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het beleid en de instructies bij het opleggen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting.

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over beleid bij opleggen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting (PDF | 78 pagina's | 3,5 MB)