Besluit op Wob-verzoek over intern beleid van artikel 4.12a Wet Inkomstenbelasting 2001

Besluit op een verzoek om informatie over intern beleid van artikel 4.12a Wet Inkomstenbelasting 2001. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).