Besluit op Wob-verzoek over ATAD2 en dubbele belastingheffing

Besluit op een verzoek om informatie over de ATAD2 (Anti Tax Avoidance Directive 2, de 2e EU-antibelastingontwijkingsrichtlijn) en dubbele belastingheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over ATAD2 en dubbele belastingheffing (PDF | 5 pagina's | 97 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina's | 99 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 28 pagina's | 6,2 MB)

ATAD2 moet het gebruik van hybridemismatches tussen belastingstelsels tegengaan. ATAD2 is per 1 januari 2020 in de Nederlandse belastingwet geïmplementeerd.