Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Stiath

Besluit op een verzoek om informatie over het project Stalling immateriële activa in taxhavens (Stiath). Dit verzoek is gedaan 11 april 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 24 mei 2022 is op basis van deze wet genomen.

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Stiath (PDF | 48 pagina's | 1,6 MB)