Besluit op Wob-verzoek over het Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire

Besluit op een verzoek om informatie over het Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).