Besluit op Wob-verzoek over het Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire

Besluit op een verzoek om informatie over het Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob opgevolgd door de Wet open overheid (Woo).

Besluit (PDF | 11 pagina's | 212 kB)

Lijst van documenten (PDF | 4 pagina's | 143 kB)

Bijlage deel 1 (PDF | 253 pagina's | 20,2 MB)

Bijlage deel 2 (PDF | 125 pagina's | 10,2 MB)

Bijlage deel 3 (PDF | 19 pagina's | 6,0 MB)