Besluit op Wob-/Woo-verzoek over geo-engineering/chemtrails

Besluit op een verzoek om informatie over geo-engineering/chemtrails. Het verzoek is op 21 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 juni 2022 dit besluit genomen.