Besluit op Woo-verzoek over waarderingsmethoden fiscus

Besluit op informatie over waarderingsmethoden, gebruikt door de fiscus (Belastingdienst), en met betrekking tot de waardering van een onderneming, ook in relatie tot de bedrijfsopvolgingsregeling. Het verzoek is op 22 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze werd is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.