Besluit op Wob-verzoek om informatie over beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete

Besluit op een verzoek om informatie over het beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete als bedoeld in artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het verzoek is op 30 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.

Besluit op Wob-verzoek om informatie over beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete (PDF | 10 pagina's | 469 kB)