Besluit Wob-verzoek functies minister Kaag bij WEF

Besluit op een verzoek om informatie over de door minister Kaag beklede functies binnen het World Economic Forum (WEF). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).