Besluit Wob-verzoek totstandkoming Kamerbrief illegale trustdienstverlening

Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de Kamerbrief van 8 juli 2021 met de kabinetsreactie op een rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).