Besluit op Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad

De minister van Financiën heeft beslist op een Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad (PDF | 4 pagina's | 189 kB)