Besluit op Wob-verzoek over beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV

Besluit op een verzoek om informatie over beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 13 pagina's | 1,2 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 1 (PDF | 112 pagina's | 9,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 2 (PDF | 143 pagina's | 17,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 3 (PDF | 138 pagina's | 18,9 MB)