Herziene beslissing op bezwaar Wob verzoek correspondentie IenW en Europese commissie inzake gunning NS

Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Europese Commissie over het voornemen tot onderhands gunnen van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) voor de periode na 2024.