Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers (PDF | 5 pagina's | 810 kB)

Lijst van documenten (PDF | 2 pagina's | 128 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 178 pagina's | 12,5 MB)