Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS

Besluit op een verzoek om informatie over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS. Het verzoek is op 7 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 februari 2023 dit besluit genomen.

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS (PDF | 7 pagina's | 178 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 100 kB)

Bijlagen bij besluit op Wob-Woo-verzoek over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS (PDF | 26 pagina's | 6,7 MB)