Besluit op Woo-verzoek over kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Besluit op een verzoek om informatie over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en dan in het bijzonder de toepassing van de KIA bij de ter beschikkingstelling aan derden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)