2e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

Lijst van documenten

Openbaar gemaakte documenten