Derde deelbesluit Woo-verzoek inzake Handboeken kennisgroepen

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van standpuntbepalingen, adviezen, verslagen, handboeken en rapporten van de kennisgroepen en coördinatiegroepen omtrent belastingen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 25 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Derde deelbesluit Woo-verzoek inzake Handboeken kennisgroepen