Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over het WEF

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het World Economic Forum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over het WEF