Besluit op Woo-verzoek over schadeafwikkeling containerramp MSC Zoe

Besluit op een verzoek om informatie over de schadeafwikkeling van de containerramp met de MSC Zoe. Het gaat om specifieke documenten, namelijk een Master Target List en controlesurveys 1, 2, 3 en 4 waarnaar in Kamerstukken II 29684, nr. 184 en nr. 191 wordt verwezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over schadeafwikkeling containerramp MSC Zoe