Besluit op Woo-verzoek over fraude met bpm, motorrijtuigenbelasting en belasting zware motorrijtuigen

Besluit op een verzoek om informatie welke ziet op fraude (definiëring, classificering, signalering, opsporing, handhaving, etc.) met betrekking tot de aanschafbelasting (bpm), motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting zware motorrijtuigen (bzm). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over fraude met bpm, motorrijtuigenbelasting en belasting zware motorrijtuigen