Besluit Woo-verzoek 2 standpunten Kennisgroep Fusies en Fiscale eenheden

Besluit op een verzoek om informatie over 2 standpunten van de Kennisgroep Fusies en Fiscale eenheden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek 2 standpunten Kennisgroep Fusies en Fiscale eenheden