4e deelbesluit op Woo-verzoek over kennisgroepen Belastingdienst

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie van kennis- en coördinatiegroepen van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

4e deelbesluit op Woo-verzoek over kennisgroepen Belastingdienst

Dit besluit gaat over documenten van de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering; de Coördinatiegroep Verrekenprijzen; de Kennisgroep Dividendbelasting en Bronbelasting; de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht Vennootschapsbelasting; de Kennisgroep Resultaat Overige Werkzaamheden; de Kennisgroep Winstbepaling; de Kennisgroep Winstfaciliteiten en firmaproblematiek; de Kennisgroep Belastingplicht & Kwalificatie Rechtsvormen; de Kennisgroep Deelnemingsvrijstelling; de Kennisgroep Fiscale eenheid en Reorganisatie Faciliteiten; de Kennisgroep Inkomstenbelasting niet winst; de Kennisgroep Aanmerkelijk belang; de Kennisgroep Bijzondere Winstbepalingen Vennootschapsbelasting; en de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht niet winst.

Bijlagen