Besluit Woo-verzoek memo Belastingdienst

Besluit op een verzoek om versie 7 van het “Memo voortvarendheid bij projectmatige aanpak programma Verhuld Vermogen” van 17 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek memo Belastingdienst