Besluit op Woo-verzoek over voortgang van de bepaling van stagevergoeding voor studenten

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang van de bepaling van een stagevergoeding voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over voortgang van de bepaling van stagevergoeding voor studenten