Besluit op Woo-verzoek over evaluatie FBI/VBI-regime

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de evaluatie van de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Specifiek, in de periode 1 november 2017 tot en met 7 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over evaluatie FBI/VBI-regime