Besluit op Woo-verzoek over overleg met rechtbanken

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten bij en onder Toeslagen die gaan over, of zijn opgesteld wegens, de berichtgeving van RTL Nieuws op 23 mei 2023 onder de titel "Dienst Toeslagen overlegde achter de schermen met rechtbanken over beslistermijn". Specifiek, de periode van 23 mei 2023 tot en met 26 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over overleg met rechtbanken