Besluit op Woo-verzoek over incidenten vervoer gevaarlijke stoffen traject Gouda-Rotterdam CS

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over incidenten en bijna-incidenten die zich hebben voorgedaan op de 'Goudselijn' (traject Gouda-Rotterdam CS), met een specifieke focus op gebeurtenissen die te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over incidenten vervoer gevaarlijke stoffen traject Gouda-Rotterdam CS