Besluit Woo-verzoek belastingverdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van artikel 14 lid 3 (dienstbetrekking aan boord van een schip of luchtvaartuig) van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (2007). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek belastingverdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten