Besluit Woo-verzoek stopzetten bijdrage aan UNRWA

Besluit op een verzoek om informatie over het stopzetten van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA wegens vermeende betrokkenheid vanuit deze hulporganisatie bij de Hamas-aanval in Israël. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek stopzetten bijdrage aan UNRWA