Beslissing op bezwaar Woo-verzoek contacten Financiën met Diederik Samsom

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Financiën en de heer Diederik Samsom in de periode van 1 augustus 2019 tot 24 april 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek contacten Financiën met Diederik Samsom