Besluit Woo-verzoek beleid overdrachtsbelasting renovatieobjecten en ‘flipping regime’

Besluit op een verzoek om informatie over het beleid dat de Belastingdienst voor de overdrachtsbelasting voert bij door de verzoeker genoemde renovatieobjecten en het door de verzoeker genoemde ‘flipping regime’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek beleid overdrachtsbelasting renovatieobjecten en ‘flipping regime’