Besluit Woo-verzoek onderzoek gemeente Woerden

Besluit op een verzoek om een diepgaand onderzoek naar de gemeente Woerden. De verzoeker doet hierbij een beroep op de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek onderzoek gemeente Woerden