Besluit Woo-verzoek restitutie belastingvordering

Besluit op een verzoek om informatie over een restitutie die zou zijn toegekend aan mevrouw Geertruida van Lier in het jaar 2000. De reden voor deze restitutie was een belastingaanslag die mevrouw Van Lier na de Tweede Wereldoorlog kreeg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek restitutie belastingvordering