Vragen aan de minister-president

Wilt u specifieke vragen of opmerkingen onder de aandacht brengen van de minister-president, dan kunt u hem een brief sturen.

Adressering

Stuur uw brief aan:

De Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Brief met opmerking of opvatting

De minister-president zal u waar mogelijk antwoorden. Betreft uw brief een opmerking of opvatting, dan zal de minister-president hiervan kennisnemen.

Vraag of opmerking over persoonlijke omstandigheden

De minister-president kan niet ingaan op persoonlijke omstandigheden, omdat hij geen directe verantwoordelijkheid heeft voor uitvoerende instellingen. Heeft u een vraag of opmerking over persoonlijke omstandigheden, neemt u dan contact op met de betreffende instantie. Overheid.nl heeft een overzicht met gegevens van gemeenten en landelijke overheidsorganisaties.

Racistische of beledigende brieven

Brieven met racistische of beledigende inhoud worden niet in behandeling genomen.