Beslisnota bij Kamerbrief 2e kabinetsreactie historisch onderzoek Indonesië

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief 2e kabinetsreactie historisch onderzoek Indonesië (PDF | 2 pagina's | 183 kB)