Rapport en aanbiedingsbrief doorlichting Dienst Publiek en Communicatie

De doelstelling van de doorlichting van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) is in zijn algemeenheid het geven van inzicht in het functioneren van het agentschap in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden:

  • governance
  • financieel beheer
  • doelmatigheidsbevordering

Rapport en aanbiedingsbrief doorlichting Dienst Publiek en Communicatie (PDF | 36 pagina's | 508 kB)