Vijverhof

Op de Vijverhof  is de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) gehuisvest.

Geschiedenis Vijverhof

Op de hoek van het Buitenhof en de Vijverdam stond oorspronkelijk een smids- en slotenmakerhuis. In 1642 is dit hoekhuis afgebroken om er een monumentale woning te bouwen, het huidige Vijverhof. Van 1682 tot 1715 betrokken de graaf en gravin De Noyelle deze woning, die sindsdien in de volksmond ook wel het Noyelle's huis wordt genoemd.

Na 1715 is het huis enkele malen van eigenaar veranderd tot het in 1766 is aangekocht ten behoeve van Prins Willem V, die er zijn talrijke schilderijen, kunstschatten en zijn rariteitenkabinet in onderbracht. In het begin van de 19e eeuw deed het complex dienst als school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Vanaf 1876 tot begin jaren zeventig is er de afdeling Kadaster en Hypotheken van het ministerie van Financiën in gevestigd.

Vergroot afbeelding
Beeld: Paul Voorham
Gebouw Vijverhof aan het Buitenhof.

Valkhuis

Het complex achter de Vijverhof is tot circa 1650 in gebruik geweest als valkhuis. In het Valkhuis werden de valken en andere roofvogels gehouden en afgericht voor de jacht. In 1669 werd het Valkhuis op initiatief van Prins Willem II (grotendeels) afgebroken om plaats te maken voor de hofstallen.

Tot 1877 is dit gedeelte van de Vijverhof in gebruik geweest als hofstallen. Het geheel wordt rond 1930 gesloopt en vervangen door nieuwbouw voor het kadaster. Begin jaren zeventig van de 20ste eeuw is dit gebouw weer gesloopt en vervangen door een kantoorgebouw dat in 2005 is afgebroken.

Renovatie

In de periode 2005/2007 is de Vijverhof gerenoveerd en gerestaureerd. Op de plek van het oude Valkhuis is een modern kantoorgebouw aangebouwd. Vijverhof en Valkhuis zijn nu samengevoegd tot één modern kantorencomplex. Het gebouw biedt onderkomen aan de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).