Bureau van de WRR

Het bureau van de WRR ondersteunt de WRR en zijn leden bij de voorbereiding en het samenstellen van rapporten aan de regering. Het doet onderzoek op voor het raadswerk relevante gebieden en het begeleidt extern onderzoek in opdracht van de Raad. 

Het bureau onderhoudt contacten met voor het raadswerk relevante personen in bestuur en wetenschap, en bevordert de doorwerking van rapporten in de bestuurlijke en wetenschappelijke sfeer. Daarnaast geeft het bureau voorlichting over de activiteiten van de Raad en beheert het de website van de WRR.